تبلیغات
خادمه - روش کامل فارسی میکس و مستر یک موزیک با مصرف از وی اس تی vst پلاگینها

آموزش کامل فارسی میکس مستر یک آهنگ با استفاده از وی اس تی vst پلاگینها

دانلود وی اس تی

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

به طور کلی فرقی نمی نماید که شما این وی اس تی ها را دانـلود کرده باشید یا آنرا از فروشگاههای وی اس تی خریده باشید
نکته ای که مهم است آنست که آموزش صحیح استفاده از این وی اس تی پلاگینها را به طور اصولی و علمی فرا بگیرید
در زیر من به شما یاری خواهم کرد که چگونه میتوان بهتریـن استفاده را از وی اس تی ها جهت انجام کار پیشرفته در زمینه ی میکس مستر آهنگ انجام داد
در این مجموعه عملیات میکس و مستر موسیقی از ابتدا تا انتها با وی اس تی پلاگین به طور کامل به زبان فارسی راهنمای داده می شود
وی اس تی,دریافت وی اس تی,خرید وی اس تی,فروش وی اس تی,فروش vst,خرید vst,دانـلود vst

تمام ی عملیات ضروری جهت میکس و مستر موسیقی با وی اس تی به موازات در 3 پروگرام اف ال استودیو کیوبیس و سونار طی 13 ساعت فیلم جذاب آموزش ی حاوی 123 فیلم جالب به زبان فارسی به همراه کتاب آموزش فارسی روش داده می شود

این مجموعه تکمیل کننده ی تمام آموزش های قبلی در زمینه میکس و مسترینگ جعبه راهنمای های قبلی است

همینک میتوانید جعبه روش فارسی یک پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها حاوی دی وی دی 13 ساعت فیلم جالب آموزش ی حاوی 123 فیلم جالب فارسی به همراه کتاب روش ی فارسی با قیمت مصوب پشت جلد 20 هزار تومان از فروشگاه کیوبیس تولید و ساخت نماییدفهرست
٩ ............................................................................................. فصل ١
آماده سازی پروژه جهت میکس .................................................................. ٩
میکس یک حلقه از زنجیر است .............................................................. ٩
میکس چیست ؟ .............................................................................. ١١
پاکسازی کلیپهای صوتی .................................................................... ١۴
١۴ ...................................................................... MIDI میکس تراکهای
١۵ .................................................... drum تجزیه تراکهای اجرا کننده ریتم
تک تک تراکهای موسیقی .................................................... ١۶ wav تبدیل به
چیدن فایلهای صوتی در برنامـه میکس .................................................... ١٧
آماده سازی تراکها در برنامـه میکس ....................................................... ١٨
٢٠ ........................................................................................... فصل ٢
شروع عملیات میکس ........................................................................... ٢٠
ایجاد تعادل اولیه بین تراکها ................................................................ ٢٠
تنظیم محیط سیستم مانیتورینگ میکس و مستر ....................................... ٢١
اجرای کمپرسور بر تراکهای میکس ....................................................... ٢٢
اکولایز نمودن تراکها ........................................................................ ٢۴
میکس وکال .................................................................................. ٢٨
٣٠ ..................................................................... delay اجرای پردازنده
اجرای پردازنده های تغییرشکل صدا ...................................................... ٣١
کاربر دهای تغییر شکل صدا ................................................................ ٣٢
وسایل ایجاد تغییر شکل صدا ........................................................... ٣٣
اجرای کمپرس نهایی ........................................................................ ٣۶
فضاسازی ولوم میکس .................................................................... ٣٧
یک پروژه میکس مستر موزیک از ابتدا تا انتها
٤
تکنیک پن کردن صداها ................................................................. ٣٨
تکنیک استفاده از پردازنده های اصلاح استریو ............................................ ۴٠
تنظیم تعادل بین صداها ...................................................................... ۴٠
جهت تکمیل فضاسازی ...................................... ۴١ reverb تکنیک استفاده از
تنظیم تعادل نهایی بین صداها ............................................................... ۴٢
اتوماسیون .................................................................................... ۴۴
آماده سازی تهیه میکس دان .............................................................. ۴٧
پاکسازی میکس .............................................................................. ۴٨
تهیه میکس دان نهایی ....................................................................... ۴٩
۵٠ ........................................................................................... فصل ٣
مسترینگ آهنگ ................................................................................. ۵٠
تعریف مسترینگ موسیقی ..................................................................... ۵٠
آماده سازی پروژه مستر موزیک ............................................................ ۵۵
تنظیم ترتیب اجرای پردازشهای مستر ..................................................... ۵۶
تحلیل فرکانس موسیقی ........................................................................ ۵٧
اجرای کمپرسور ............................................................................. ۵٧
اجرای اکولایزر ............................................................................. ۵٨
۵٩ .................................................... harmonic exciter اجرای پردازنده
تهیه میکس دان آزمایشی .................................................................... ۵٩
اجرای افکت ریورب ........................................................................ ۶٠
اجرای پردازشهای استریو .................................................................. ۶١
۶٢ .............................................................. maximizer اجرای پردازش
تنظیمات فید و خروجی نهایی .............................................................. ۶۴
۵
یک پروژه میکس و مسترینگ آهنگ از ابتدا تا انتها

در این مجموعه یك پروزه موزیک تولید و ساخته شده داریم و قرار است میكس و
مستر آن را با وی اس تی انجام دهیم. فایلهای صوتی تراكها در احتیار شما قرار می گیرندو
پس گام به گام از اولین وهله كار میكس را شروع کرده تا آخرین
وهله مستر موسیقی را كامل می كنیم. در این مجموعه تمام ریزه کاری ها و
ترفندهای كوچك و بزرگ عملیات میكس و مستر آهنگ را به شما با مصرف از وی اس تی آموزش
می دهم. درست مثل اینكه شما موظفید كار میكس مستر یك موزیک را
انجام دهید یك راهنما كنار شما نشسته شما را هدایت می كند.
این مجموعه جایگزین مجموعه های قبلی آموزش میكس مسترینگ
ارایه شده توسط من نیست بلكه ادامه دهنده و تكمیل كننده آنها است.
بناجهت ن اگر مجموعه های قبلی را تحقیق نكرده باشید در اندیشه میانبر
زدن باشید به نتیجه نمی رسید. این مجموعه جهت افرادی مفید است كه
اصول و تكنیكها راههای علمی میكس مستر را با وی اس تی ها آموخته باشند اكنون
می خواهند آموخته های را در عمل تجربه نمایند. تجربه ای همراه با
راهنمایی گام به گام جهت پیمودن درست راهی كه شما را به هدف نهایی
می رساند.
نكته با اهمیت اینكه تمام مراحل و عملیات گوناگون میكس مسترموزیک را
CUBASE‐ FL STUDIO‐ SONAR به موازات هم در سه برنامـه گوناگون
یک پروژه میکس مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٦
انجام داده نمایش داده ام. به این ترتیب تمام دست اندركاران موسیقی
صرف نظر از نوع برنامـه ای كه استفاده می كنند می توانند از مطالب
آموزش ی این مجموعه استفاده نمایند.
میكس مسترینگ موسیقی موضوعی است كه تمام موسیقی سازان و
خوانندگان و دست اندركاران موسیقی را به چال ش می كشد. در زمینه
میكس مسترینگ موسیقی در حال حاضر چهار مجموعه روش ی با اسامی
زیر بیان نمود ه ام:
جعبه روش میكس مسترینگ حرفه ای با وی اس تی
جعبه روش میكس حرفه ای موزیک با وی اس تی پلاگین
جعبه آموزش مسترینگ موزیک با وی اس تی های
جعبه آموزش ركورد میكس وكال با هر وی اس تی که قادر به دریافت آن باشید
شاید تا قبل از عرضه این مجموعه ها بسیاری از موسیقی سازان و خوانندگان
درمورد ارزش نقش میزان تاثیر گذاری این عملیات در آهنگ عرضه
شده اطلاعات زیادی نداشتند. اكنون تمام می دانند كه نوع میكس و مستر
یك آهنگ چه تاثیر بزرگی در گیرایی و تاثیر گذاری یك موزیک دارد.میكس
و مستر بد می تواند یك موزیک بهتر را با تمام زحمات انرژی هزینه
هایی كه برای آن صرف شده به یك كار متوسط و نه چندان متمایز تبدیل
نماید. اما میكس مستر بهتر می تواند یك موزیک معمولی و مبوسیله را
به یك كار متمایز و تاثیر گذار تبدیل نماید.همان کاری كه در آموزش های
این مجموعه همراه با نیز انجام می دهیم.
در کل ه های قبلی تلاش کرده ام تا نقش ارزش تاثیر گذاری
عملیات میكس مستر در تولید عرضه موسیقی را بطور كامل با مصرف از وی اس تی ها توضیح
دهم. همچنین روشها تكنیكهای نوین و وسائل هایی كه در زمینه میكس و
مستر موسیقی مصرف می شوند را بطور كامل با جزییات زیاد راهنمای
دهم.به کمک این مجموعه های آموزش ی می توانید تئوری و اصول و
٧
یک پروژه میکس مسترینگ موزیک از ابتدا تا انتها
تكنیكهای اجرایی و رایج عملیات میكس مستر یك آهنگ را آموحته و
كار خود را تا سطح كار حرفه ای ها ارتقا دهید.
با وجود كامل بودن مجموعه های فوق در زمینه میكس مستر آهنگ
طی ارتباط های دوست ها خوانندگان متوجه شدم كه خوانندگان به یك
مجموعه روش ی دیگر نیاز دارند تا روال میكس مستر موسیقی را بروش
كاملا كاربردی با مصرف از پلاگینها و وی اس تی ها روش دهد. با فرض اینكه مجموعه های فوق را با دقت
تحقیق کرده اید این مجموعه به شما یاری می كند تا تمام آموخته های
خود را طی یك فرایند چند وهله ای در برنامـه یا در استودیو استفاده
نمایید. بناجهت ن توجه داشته باشید كه این مجموعه شما را از مجموعه های
قبلی بی نیاز نمی كند. لازم است تا ابتدا مجموعه های قبلی را بررسی و
مصرف نمایید سبعد از این مجموعه به عنوان تكمیل كننده استفاده
نمایید.
در این مجموعه یك پروژه موزیک ساخـته شده با كیفیت معم ولی داریم
كه هیچ چیز ممتازی در آن وجود ندارد. و ما تلاش می كنیم به یاری دانش
و تجربه خود این موسیقی را در وهله میكس مستر به یك سطح بالا قابل
قبول جهت ارایه عموم برسانیم.
برای تهیه این مجموعه به سورس یك موسیقی نیاز داشتم كه خودم و
هم خوانندگان كتاب بتوانند براحتی از آن استفاده نمایندو متاسفانه
دوست ها ی كه موسیقی هایشان را برای میكس مستر به من داده بودند هیچكدام
مایل نبودند تا سورس كارشان در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین امكان
استفاده از سورس موزیک دیگـران را نداشتم چون ممكن بود موجب
ناراحتی ایشان یا حتی طرح دعاوی حقوقی گردد. به همین دلیل مجبور
شدم برای تهیه این مجموعه یك موزیک كامل را بسازم.موزیک ی كه همه
عناصر و پارت های آن متعلق به خودم است. حتی وكال این آهنگ را نیز با
صدای خودم ركورد نمودم اما اگر چه خواننده نیستم.اما با اینآموزش می توانم
یک پروژه میکس مستر موزیک از ابتدا تا انتها
٨
تمام تراكهای سورس موزیک را بدون دغدغه در اختیار عموم قرار دهم. كار از
نظر كیفیت ساخت و ركورد یك كار كاملا عادی معمولی بدون ویژگی های
ممتاز و ویِژگزینشه است. اما در این مجموعه می بینید كه چگونه به كمك
عملیات و ترفندهای میكس مستر همین كار معم ولی را به یك كار ممتاز و
قابل قبول در سطح استانداردهای حرفه ای تبدیل می كنیم.این یك تجربه
بزرگ برای شما خواهد بود تا بتوانید كیفیت و سطح كار تان را از طریق
عملیات میكس و مستر صدها مساوی افزایش دهید.
برای استفاده بهتر و تاثیر گذار تر از این مجموعه توصیه می كنم فایلهای
تراكهای ارایه شده در این مجموعه را در پروگرام مورد نظرتان باز كنید یا
حتی چنانچه خودتان موسیقی ساخـته شده دارید فایلهای آن را در برنامـه مورد نظر
تان باز كرده تمام عملیاتی را كه در فیلمهای روش ی می بینید گام به گام
همراه با من انجام دهید. دیدن فیلمها خواندن مطالب فقط ذهن شما را
بیدار و آماده می كند ولی برای انجام كار لازم است گوشها و دستها و انگشتان
شما نیز مهارت داشته باشند اجرای تمرینات همراه با فیلمهای آموزش ی
این مجموعه به شما کمک می كند تا ذهن گوش دستان انگشتانی با
مهارت جهت كار میكس و مستر با vst وی اس تی ها پیدا كنید.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
mod apk www.cheats-network.com/
جمعه 24 خرداد 1398 12:02 ق.ظ
cheats network mod apk free full download unlimited fully unlocked resources, gems, money, coins,
ingame currency
Salvatore
شنبه 18 خرداد 1398 04:22 ق.ظ
I enjoy what you guys tend to be up too. This kind of clever work and exposure!
Keep up the great works guys I've incorporated you
guys to my personal blogroll.
https://kokania.com/
یکشنبه 7 بهمن 1397 11:16 ب.ظ
Hey there would you mind sharing which blog platform you're working with?
I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having a difficult
time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs
and I'm looking for something unique.
P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!
crewcall-jobs.com
شنبه 6 بهمن 1397 10:59 ق.ظ
Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard
on. Any recommendations?
albino midget porn movie
جمعه 21 دی 1397 09:55 ب.ظ
Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so
I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any suggestions for first-time blog writers?
I'd definitely appreciate it.
free download
دوشنبه 28 آبان 1397 05:35 ب.ظ
Wow, incredible blog structure! How lengthy have you ever
been running a blog for? you make blogging glance easy. The overall glance of your
site is great, let alone the content!
Mastodon Bone Findings Could Upend Our Understanding of Human History
سه شنبه 15 آبان 1397 08:09 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful
info. Thanks for the post. I will certainly return.
jual plastik cor
دوشنبه 14 آبان 1397 02:57 ب.ظ
Wow, wonderfuⅼ weblog stгucture! Hօw lengthy have you been blοggіng for?
you makle blogցing looк easy. Thee overall glance of
your site is excellent, leet alone the contеnt material!
Table cover
شنبه 12 آبان 1397 01:10 ق.ظ
Hello there, I believe your website might be having web browser compatibility problems.
When I take a look at your website in Safari, it
looks fine however when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up!

Besides that, wonderful site!
https://vanphongdepgiare.com/
پنجشنبه 10 آبان 1397 10:47 ب.ظ
First off I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you don't mind.
I was curious to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing.

I've had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out.
I truly do take pleasure in writing however it just seems
like the first 10 to 15 minutes are generally lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?

Thanks!
Chair Covers
شنبه 5 آبان 1397 05:31 ق.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I do not know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
imvu credit generator
سه شنبه 15 اسفند 1396 10:30 ب.ظ
سلام، من فکر می کنم این یک وب سایت عالی است. من آن را می کشم؛) من از بار اول بار دیگر باز خواهم گشت
bookmarked آن پول و آزادی بزرگترین راه برای تغییر است، ممکن است شما ثروتمند باشید و به دیگران هدایت کنید.
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:48 ب.ظ
آیا وبلاگ شما صفحه تماس دارد؟ من مشکل پیدا کردن آن دارم
اما، من می خواهم به شما یک ایمیل بفرستم من پیشنهاداتی برای وبلاگ شما دارم
شما ممکن است علاقه مند به شنیدن باشید در هر صورت، وبلاگ بزرگ و من منتظر است
مشاهده آن در طول زمان گسترش می یابد.
edibles
دوشنبه 7 اسفند 1396 07:27 ب.ظ
وای! من واقعا دوست دارم قالب / تم این سایت.
این ساده است، اما موثر است. بارها خیلی سخت است
این "تعادل کامل" بین قابلیت استفاده و درخواست تجدید نظر را دریافت کنید.
باید بگویم شما یک کار شگفت انگیز با این کار انجام داده اید.
علاوه بر این، وبلاگ بسیار سریع برای من در فایرفاکس بارگیری می شود.
وبلاگ برجسته
toy blast cheats
شنبه 5 اسفند 1396 09:52 ب.ظ
بله سرانجام چیزی درباره تقلبها.
livejasmin credit hack virus
جمعه 4 اسفند 1396 09:39 ق.ظ
پست عالی من به طور دائم چک کردن این وبلاگ و
من تحت تأثیر قرار گرفتم اطلاعات فوق العاده مفید به خصوص آخرین مرحله :) من برای اطلاعات بسیار زیادی از آن مراقبت می کنم.
من به دنبال این اطلاعات خاص برای مدت زمان بسیار طولانی بودم.

با تشکر و موفق باشید
scrap force cheats
شنبه 28 بهمن 1396 08:56 ب.ظ
بله! این وبلاگ دقیقا مثل یک پیرمرد من است!
این موضوع کاملا متفاوت است اما تقریبا آن را دارد
طرح بندی و طراحی همان صفحه. انتخاب شگفت انگیز رنگ!
hack para cam4 2016
جمعه 27 بهمن 1396 05:52 ب.ظ
من واقعا از طراحی و طرح سایت شما لذت می برم. این است
بسیار آسان است در چشم که باعث می شود آن را بسیار لذت بخش است
من اینجا می روم و بیشتر می روم. آیا شما یک طراح برای ایجاد تم خود را استخدام کردید؟
کار بزرگ!
clash royale hacks
سه شنبه 24 بهمن 1396 05:52 ب.ظ
سلام! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای کمک به جستجوگرها ایجاد کند؟
من تلاش می کنم که وبلاگ من را برای برخی از کلمات کلیدی هدفمند رتبه بندی کنم، اما من خیلی نمی بینم
نتایج خوب. اگر می دانید از هر سهم لطفا به اشتراک بگذارید. به سلامتی!
مزایده
جمعه 28 مهر 1396 03:13 ب.ظ
ممنون اطلاعات کاملی بود
دانلود آهنگ
دوشنبه 24 مهر 1396 09:48 ب.ظ
ممنون لطفا توضیحات کامل تری قرار دهید
Foot Complaints
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:34 ق.ظ
I'm really enjoying the theme/design of your website.
Do you ever run into any web browser compatibility problems?
A handful of my blog audience have complained about my site not working correctly
in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any advice to help fix this issue?
Foot Problems
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:34 ق.ظ
I truly love your website.. Pleasant colors & theme.
Did you build this web site yourself? Please reply back as I'm attempting to create my own site and want to
learn where you got this from or exactly what
the theme is named. Thank you!
denise9mooney4.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:34 ب.ظ
Actually when someone doesn't understand after that its up
to other users that they will help, so here it takes place.
Can you get an operation to make you taller?
جمعه 13 مرداد 1396 11:13 ب.ظ
Hi to all, because I am truly eager of reading this webpage's post to
be updated daily. It contains pleasant data.
How can I increase my height after 18?
یکشنبه 8 مرداد 1396 08:48 ق.ظ
Asking questions are really fastidious thing if you are not understanding something entirely, however this article offers fastidious
understanding yet.
Foot Issues
یکشنبه 8 مرداد 1396 03:02 ق.ظ
Very good information. Lucky me I came across your website by
chance (stumbleupon). I've book-marked it for
later!
How do you get taller?
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:39 ق.ظ
I got this web site from my buddy who informed me regarding this
website and at the moment this time I am visiting this website and reading very
informative articles or reviews at this place.
What causes burning pain in Achilles tendon?
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:19 ق.ظ
I was very happy to discover this web site.
I need to to thank you for your time for this particularly
fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and i
also have you saved to fav to check out new things on your blog.
Do you get taller when you stretch?
شنبه 7 مرداد 1396 11:52 ق.ظ
Thank you for another informative web site.

Where else may just I get that kind of information written in such a perfect way?
I've a mission that I am simply now running on, and I've been on the glance out for such info.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30